GBI inbjuder till samtal gällande kommunens förslag om vägföreningar

Välkommen till samtal gällande kommunens förslag om vägföreningar . GBI inbjuder till fortsatta samtal utifrån kommunens informationsmöte kring bildandet av Nya Vägföreningar för Grangärde/Nyhammar samt ev. Saxdalen. Vi träffas på Folkets Hus i Nyhammar den 28 april kl. 18.00-19.30. 
Vi förstår att det råder funderingar och osäkerhet kring den information kommunen gav tidigare i våras. Därför inbjuder vi till denna träff där vi kan fortsätta att samtala och förhoppningsvis bilda oss en gemensam uppfattning kring bildandet av Vägsamfällighet(er). 
Hälsningar GBI-styrelse