GBI har haft möte med vägföreningar…

GBI kallade in vägföreningar inom sitt verksamhetsområde till en träff för att diskutera hur situationen avseende ansvar för vägunderhåll och dess finansiering ser ut idag och vilka gemensamma krav och diskussionspunkter som ska formuleras till kommunen för att säkerställa att skötseln av det enskilda vägnätet organiseras framöver på̊ ett acceptabelt sätt.

På mötet presenterades ett underlag som beskriver historien och den aktuella situationen för vägföreningarna. Därutöver utsågs en arbetsgrupp som skall arbeta fram till nästkommande möte, som ska hållas i september 2020. För ytterligare information kan den som är intresserad tar kontakt med GBI.