Våra byar

Gränge-Säfsnäs församling
Gränge-Säfsnäs församling bildades den 1 januari 2010 genom sammanslagning av Grangärde församling, Grängesbergs församling och Säfsnäs församling och utgör därefter ett eget pastorat.
Denna nybildade församling utgör de geografiska områden som GBI, Grangärdebygdens Intresseförening är verksam i.

Fredriksberg
Fredriksberg ligger i den västra delen av kommunen, ca 6 mil väster om Ludvika. Samhället fick sin storhetstid under 1800-talet då järnbruket expanderade. När brukens tid var förbi tog massa-, pappers- och sågindustrin över. Under 1980-talet försvann träindustrin och nu är ortens stora arbetsplats ett tvätteri samt Säfsen fritidsanläggning som är en omtyckt turistmål under såväl sommar som vintersäsong.
Läs mer om byar och kulturmiljöer i Fredriksberg.

Grangärde

Det var på näset mellan sjöarna Bysjön och Björken som vägarna både till land och till sjöss möttes och Grenge marknads- och handelsplats uppstod, någon gång på medeltiden. När sedan jordbruk, hyttor, såg och spikverkstad gjorde orten rik byggdes samhället ut med två torg och ståtliga byggnader.Grangärde sockens gamla namn är Gränge (uttalat Gränje) och är den översta bergslagssocknen i Kolbäcksåns vattensystem uppströms om Bärkebygden längs sjöarna Norra och Södra Barken. En urgammal färdväg passerade genom Grangärde över skogen mot Västerdalälven vid Björbo i gamla Nås socken.
Arkeologiska fynd visar att låglandet kring sjöarna tidigt var befolkat. När Bergslagen blomstrade upp genom bergsbruket på medeltiden, blev Gränge en egen kyrksocken. Den omfattade nuvarande Grangärdebygden samt området runt sjön Väsman och stora skogstrakter västerut (Grangärde Finnmark).
Kyrkan byggdes i centralbyn, nära den gamla landsvägen mellan sjöarna Bysjön och Björken, och blev den stora socknens centrum. Kyrkan byggdes ut i flera omgångar och på tidigt 1700-tal fick den sina nuvarande mått. Inuti kyrkan kan man finna flera medeltida trä-skulpturer, varav en som föreställer helgonet S:t Olof.
Alltsedan medeltid har bergsbruk och hyttedrift haft stor utbredning i Gränge socken. I centralorten, Kyrkbyn, möttes färdvägarna och de tyngre sjötransporterna. Kyrkbyn var även en viktig marknadsplats. En omfattande handelsverksamhet växte upp i takt med den livliga sjöfarten. Storhetstiden inträffade i slutet av 1700-talet och under tidigt 1800-tal, innan ”bruksdöden” slog till.
Därefter stannade tiden i så måtto, att inget nytt betydande näringsliv startade i Kyrkbyn. Därför är miljön i bykärnan välbevarad. Timmerbyggnaderna och slaggstenshusen har anknytning till kända och betydande släkter i traktens historia.
Läs mer om byar och kulturmiljöer i Grangärde.

 

Grängesberg

I skogarna en och en halv mil sydväst om Ludvika och strax norr om Hörkensjöarna ligger Grängesberg. Ortnamnet innehåller sockennamnet Gränge, numer Grangärde, och ordet berg i betydelsen bergverk eller gruvfält. Malmbrytningen i Grängesbergs gruvor påbörjades på 1500-talet och var fram till nedläggningen 1989 Sveriges tredje största järnmalmsgruva. Orten gav namn åt Grängesbergsbolaget, ett av Sveriges allra värdefullaste företag. Grängesberg är ett relativt ungt samhälle med en relativt kort och expansiv utveckling. Mellan 1890-1900 tredubblades befolkningen i Grängesberg och nya boområden och bostäder växte fram runt gruvan. I samband med gruvdriftens utveckling flyttades redan i början av 19OO-ta1et byggnader och verksamheter från det gamla centrumområdet till västra och östra delen om gruvan. Grängesbergs gruvor blev även internationell kända för överföring av trefasväxelström. Världens första kommersiella kraftöverföring genomfördes i Sverige 1893 mellan Hällsjön och Grängesberg, en sträcka av cirka 15 kilometer.
Sedan 1974 är Grängesberg en del av Ludvika kommun.
Läs mer om byar och kulturmiljöer i Grängesberg.

 
Nyhammar

Området kring Nyhammars by har sedan medeltiden och kanske ännu längre tillbaka, varit järnbruksbygd. Abeckshyttan anlades på 1600-talet och sedan dess har olika industriverksamheter satt sin prägel på orten. Här har varit såväl kamintillverkning som elektriska och mekaniska verkstäder. Läs mer om byar och kulturmiljöer i Nyhammar.

 

Saxdalen

Saxdalen ligger 16 kilometer från Ludvika. Orten som tidigare hade namnet Rävåla. Var bruksort med hytta året 1634-1865. I nästan 100 år, från 1890-talet till 1988, var Långfallsgruvan byns största arbetsplats.

Läs mer om Saxdalen: Saxdalen.
 

Sunnansjö

Sunnansjö är en gammal kulturbygd vackert belägen mellan sjöarna Väsman, Bysjön och Nedre Boten. I dag bor c:a 500 personer i centrala byn. De flesta i egna villor eller jordbruksfastigheter men det finns också hyreshus med lägenheter.
I gamla tider var Sunnansjö en utpräglad jordbruksbygd där befolkningen levde av jord- och skogsbruk, men gamla hyttruiner vittnar om att även bergsbruket har haft stor betydekse. Det finns även några bergsmansgårdar kvar från svunnen tid. Två sågverk har även funnits.
I dag är Sunnansjö något av centralort för framförallt Grangärde finnmark. Det finns ett väl utvecklat servicenät med såväl livsmedelsaffär som järnhandel och apotek. Dessutom finns skola med dagis och lekis samt en biblioteksfilial. Ålderdomshem och pensionärsbostäder för de äldre. Som synes är det väl sörjt för alla åldrar och som kronan på verket har vi vår vårdcentral.
Den som besöker Sunnansjö får inte missa våra verkliga pärlor, vår fina Hembygdsgård med många gamla fina byggnader och inventarier och sist men inte minst vår mer än 150-åriga skola. Vi har även ett hotell som är väl värt ett besök – Hotel Morhagen.
Läs mer om byar och kulturmiljöer i Sunnansjö.