Grangärdebygden mobiliserar!

Vi har mycket att glädja oss åt i våra bygder. Efter ett intensivt arbete med att få tillgång till höghastighetsfibrer så är vi nu ett gott stycke på väg. Ett toppen jobb har utförts under sommaren och många människor har varit centrala för den utvecklingen.

Vi känner oss stärkta i GBI av den positiva uppslutningen och intresset som vi på senare tid noterat i det lokala utvecklingsarbetet.

Vi ser en tydligt positiv medlemstillströmning och ökad dialog på sociala medier och vår Facebook-sida.

Sammantaget så ger detta mersmak till att än mer flytta fram våra positioner och agera än starkare för utvecklingen av Grangärdebygden framgent.

Vi hoppas ni uppskattar vår nya hemsida och följer oss fortlöpande på Facebook!
– Kom gärna med inspel och synpunkter på sådant som kan förbättra vår plats och påverka vår lokala utveckling. Ni hittar våra kontaktuppgifter ovan.