Välkommen till Grangärdebygdens landsbygdsdialog

Vi vänder oss till Er alla som är intresserade av frågorna kring landsbygdens utveckling, som har idéer och som vill vara med och tar ett gemensamt ansvar för vara lokala förutsättningar.
Första träffen kommer att äga rum på lördag 11/03 klockan 14:00 – 16:00 på Folkets Hus i Nyhammar, dit alla är varmt välkomna.

Vi kommer att samtala om hur vi bäst kan starta landsbygds-dialogen i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för att bo, leva och arbeta i Grangärdebygden och på landsbygderna i Ludvika kommun.

Vi som bjuder in till första träffen är Sossarna i Grangärdebygden tillsammans med Folkets Hus i Nyhammar. I det fortsatta arbetet sträver vi efter en bred samverkan med bygdens samtliga aktörer.

Kontakt: Lisa Fröbel, lisa@4eu.se