GBI årsmöte 2019

GBI – Bystugan

Välkommen till GBI:s arsmöte 2019

Söndagen den 24 mars kl. 15.00 i Grangärde Bystuga

Vi genomför sedvanligt årsmöte dit alla är varmt välkomna.

Men vi kommer också att ta tillfället att samtala om flera viktiga utvecklingsfrågor för våra bygder.

  • Kom och ta del av utvecklingen av Bysjöstrand Ekoby.
  • Samtala med oss om möjligheterna för barn och unga att åka till Öddö, under somrarna.
  • Vi planerar inför Grangärdebygdens vecka 2019, är Ni intresserade?
  • Hur kan vi bäst tillvarataga bygdernas möjligheter framöver – är Bygdebolag något för oss?
  • Och sist men inte minst – våra hållbarhetsfrågor, med kossor, solceller och andelsjordbruk m.m.

Vi hoppas att Ni kan komma och ta gärna med er vänner och bekanta,
vi bjuder på fika. Alla handlingar inför årsmötet finns att ladda ner här.