Biologisk mångfald – din bästa livförsäkring

Inbjudan till föreläsning, fika och mångfaldsvandring på Lördag 18 maj klockan 09.00 – 12.00 i Sockenstugan i Grangärde.

Föreläsningen, fika och vandringen organiseras i samarbete mellan Ludvika kommun, Naturskyddsföreningen, Gränge-Säfsnäs Församling och GBI.