Behåll Kossorna – Manifestera med oss onsdag 21 november kl.14.00-15.00

 

Vi uppmanar alla att ihop med oss, samlas vid Ko-hagen (Stakheden, Nyhammar) för att visa vår beslutsamhet med att fortsätta utveckla betesverksamheten.
Vi hoppas på en stor uppslutning och medial uppmärksamhet.
– Kom du också och ta med alla kompisar!!

Vi kommer att få höra lokala röster uttrycka sina argument och förhoppningar om att verksamheten ska få fortsätta. Per Skoog har för GBI författat ett dokument som ger bakgrund, fakta och vision om våra betesdjur. Ta gärna del av dokumentet.