Förenings- och företags dialog – på lördag 1 december kl. 16.30-18.00

Förenings- och företags dialog med aktiva lokala företag och föreningar i Grangärdebygden!

Vi vill öppna för bredare samarbeten kring arrangemang och verksamhet som genomförs i våra byar.
Vi ser gärna att en eller fler från Er förening/företag kommer och påbörjar detta samtal, ihop med GBI, på lördag den 1 december kl. 16.30-18.00 i Sockenstugan Grangärde.

 

Välkomna!