Björnberget

Församling:Björnberget
Grängesberg församling

 

 


Topografi:
Björnberget, ett gammalt gruvfält ligger omkring två kilometer öster om Grängesberg.

Kulturhistoria:
Björnbergets gruvfält består av många små gruvor som: Viktoriagruvan, Hättgruvan, Lövhällsgruvan, Västgötagruvan, Karmansbogruvan, Pärlgruvan, Källbacksgruvan, Djupgruvan, Trollhättegruvan, Snickargruvan, Långgruvan och Pullerogruvorna. Det första gruvtorpet omnämnes år 1726 och där bodde en västgöte, därav namnet Västgötagruvan. Efter honom kom en finne som hette Erik Andersson. Nästa bebyggare var Lars Andersson och torpet fick då namnet ”Lars-Anders-torpet”. P.G. Ferner kom dit troligen 1880 och efter Ferner kom Karl Borg, och då blev det ”Borg- torpet”. Sedan bodde ytterligare två brukare där, nämligen Per Johan Karlsson och sist Axel Karlsson. Under åren har det lilla samhället avfolkats mer och mer – de flesta hus är nu rivna och det har blivit ett allt dödare samhälle.

Källor:
Viktor Ställberg. 1971. Björnbergets gruvfält. Gränge nr 5.