Rikkenstorp-Ljusnarsberg

Församling:Rikkenstorp-Ljusnarsberg
Grängesberg församling

 

 


Topografi:
Beläget c:a 11 km sv om Grängesberg. Vid sidan om byn Örtjärn. Det finns rökstuga, utsiktsplats, finnmarksutställning och en kulturstig att upptäcka. Gården ligger i ett välbevarat odlingslandskap med intressanta växter t ex vildlin, darrgräs och sotlav (på ladorna

Kulturhistoria:
Ända till 1940 var gården brukad av finättlingar. En arrendatorsfamilj installerades från Norra Finnskoga i Värmland. De hette Olle Pau(Lina) Arnesson med pojken Per-Olof som föddes år 1944. Många skogshuggare bodde här samtidigt med arrendatorfamiljen. Anledningen till att gården såldes var att gamle far, Karl-Erik Jansson och hans bror Erik, dött i mitten av 1930-talet. Samtidigt kom några av barnen tillbaka från Amerika och de ansåg att den lilla ynkliga gården borde säljas. All skog samt åker och de välskötta husen, såldes billigt. Olle och Lina Arnesson bodde kvar till 1969-70. Under 2 år stod gården öde innan dess nuvarande ägare, Nils Holmdal och Helene Littmarck Holmdal, köpte den. Vårt nöje är att återställa gården i det odlingsskick den hade då åkrar, hackslog och körvägar användes för fullt, omkring 1860-talet.

Källor:
Se www.rikkenstorp.se.