Grangärde kyrkby

Församling:Grangärde kyrkby
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

Ekomuseum Bergslagen

 


Topografi:
På en åsrygg mellan sjöarna Björken och Bysjön ligger Grangärde Kyrkby med sina gamla byggnader och magasin som minner om en svunnen storhetstid. Med sina fina bergsmannamiljöer ligger kyrkbyn som ett smycke i sjölandskapet omgärdat av skogar och berg. Huvuddelen av bebyggelsen ligger samlad utmed den gamla byvägen, vilken redan på medeltiden användes som pilgrimsled mellan Mälardalen och S:t Olofs kapell i Trondheim. Byn ligger strategiskt sedan den tid då transporterna gick längs det omfattande sjösystemet där inte mindre än fem sjöar är farbara.

Kulturhistoria:
Grangärde sockens gamla namn är Gränge. Bebyggelsen innehåller flera välbevarade bergsmansgårdar, en herrgård samt prostgård. Två torgbildningar ger byn karaktär. Kring det ena torget ligger affärer, det andra var förr socknens administrativa centrum med Gästgivargården som även var tingshus till år 1906 och säte för socknens styre. Här ligger också den stilrena Sockenstugan från 1924 med en stor väggmålning av Nils Öst. Strax intill ligger Finnstugan, övernattningsplats för folk från finnmarkerna vid kyrkobesöken. Från 1800-talets slut stammar det vita Turisthotellet vid Bysjöns vatten. Söderut ligger Kaplansgården byggd på 1700-talet på grunderna av Norshyttan vid vattendraget mellan sjöarna Bysjön och Björken. Korsnäsudden ligger vid sjön Björkens västra strand. Där finns lämningar av bosättning från stenåldern samt ett gravfält från vendeltid. Inventeringar av fornfynd som gjorts visar att primitiv järnframställning förekommit här i trakten redan för 6000 – 8000 år sedan. Järnhantering och sjötransporter har senare satt sin prägel på byn. Numera har Kyrkbyn i första hand merkantil betydelse för trakten.

Källor:
Ekomuseum Bergslagen – Grangärde kyrkby. Kulturvårdsprogram Grangärdebygden (2001). Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.