Östanbjörka

Församling:Östanbjörka
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Östanbjörka by, ligger i ett mycket naturskönt läge på östra sidan av sjön Björken, intill Björkens strand i Grangärde socken. Det öppna jordbrukslandskapet är av stor betydelse för intrycket. Hagmarken mellan vägen och sjön förstärker utan tvivel värdet av landskapsbilden. Jordbruksmarken är belägen på den flacka marken öster om gårdarna. Jordmånen är lerjord.

Kulturhistoria:
Östanbjörka utgjorde ursprungligen en fäbod till Gärdet och Östanmyra under 16- och 1700-talen. 1685 slog sig Per Halvfarsson från Kyrkbyn ner i Östanbjörka, svärson till markägaren Halfvar Persson i Östanmyra. Ättlingar till Per Halfvarsson var bosatta här under många generationer. Flera av byborna kan i dag räkna sig som ättlingar till den förste nybyggaren. Området har även kommit att präglas av Nyhammarbanans dragning utmed Östanbjörkas östra sida och norrut genom Roskänge 1903, vilket också bidragit till Grangärde Ångsågs etablering vid Älvkarnoret, en anläggning som fortfarande är i bruk 1983, i samband med byns 300-årsjubileum, sammanställdes en skrift om byns historia. Av denna framgår att man då kunde notera 26 gårdar i byn.

Källor:
Grangärde Kyrkoarkiv, Grangärde Häradsrätt domböcker, Skifteshandlingar och kartor från Storskiftet och Laga Skiftet. Skriften ”Östanbjörka 300 år”, Kulturvårdsprogram Grangärdebygden 2001, Historiken bygger företrädesvis på textsammanställningar av Kjell Vadfors.