Östersaxen

Församling:Östersaxen
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Östersaxen ligger i östra Grangärdebygden, på en ås nordost om sjön Saxen. Rämsbäcken, som rinner genom byn, har nyttjats för drift av såg och kvarn. Av byns närmare 20-talet gårdar, är de flesta bebodda året runt. Området får sin prägel av den faluröda bebyggelsens stämningsfulla lokalisering i det småbrutna odlingslandskapet, vilket tillsammans med spåren efter den historiska hytt- och verkstadsdriften följer Saxhytteåns slingrande väg från Karlsänge ner till Saxen.

Kulturhistoria:
Den förste som slog sig ner här som nybyggare var Lars Persson, utkommen från kyrkbyn. Denna nedsättning synes ha skett på 1680-talet, och platsen var belägen sydost om nuvarande byn som sedan många år är övergiven. Senare skedde även utflyttningar från Notgården i Saxhyttan, och så småningom blev större delen av åsen bebodd. Den mesta uppodlingen av åker skedde under 1700-talet, och man nyttjade även mycket ängsmark. Flera av bönderna i byn var även bergsmän, delägare i Saxhytte Masugn. Rämsbäcken, som rinner genom byn, har nyttjats för drift av såg och kvarn.

Källor:
Grangärde Kyrkoarkiv, Grangärde Häradsrätts domböcker, Skifteshandlingar och kartor från Storskiftet och Laga Skiftet, Gårdsarkiv.