Holmtjärn

Församling:Holmtjärn
Gränge-Säfsnäs församling

Natura 2000:
Storlek: 5 ha

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 5,5 ha

 


Topografi:
Ett par kilometer öster om Palahöjden, strax norr om Nittkvarn ligger Holmtjärn, en av Grangärde finnmarks största finngårdar. Gården är vackert belägen mellan Holmtjärnen och Hälltjärnen. Bäcken mellan tjärnarna rinner via några mindre dammar fram över den öppna och småkuperade tägten. Nordväst om gården ligger ett stort myrkomplex. Hackslåttermarken består av dikesrenar, åkerkanter och marken mellan åker och hage. Vackra björkhagar omgärdar gården och dess mark. I slogarna kan man hitta ängsblommor som blåsuga, darrgräs och ängsvädd.

Kulturhistoria:
Holmtjärn anlades redan på 1690-talet. Idag finns rian kvar, även om den är ombyggd, och mellan åkrarna söder om gården står den gamla rökbastun. Den liknar inte andra bastur, vilket beror på att den långt tillbaka tjänstgjort som bostadshus. Kring Holmtjärn finns småställen med ovanligt kuriösa namn som Fyrkappens, Runkeves och Gabilegott. Som helhet är Holmtjärn ett sällsynt välskött litet smycke i finnmarken.

Källor:
Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.