Johan på tourné

Inbjudan till Seminarium

Johan på tourné

 

Med ambition att utveckla Grangärdebygden mot ökad hållbarhet driver GBI bl.a. ett projekt för att öka intresset för solenergi. I den andan inbjuder vi till ett seminarium med temat:
Förnyelsebar energi som verktyg i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Plats: Grangärde, Sockenstugan de 28 sept. kl. 14.00
Föreläsning: Johan Ehrenberg ETC EL
Frågor, diskussioner, frukt och förfriskningar