Uthyrning av Bystugan i Grangärde

Bystugan i Grangärde, Gamla vägen 70

Sedan början på 2019 har GBI tagit över drift och ansvar för Grangärde Bystuga. Vi välkomnar nu intresserade aktörer att hyra Bystugan för egna arrangemang. Hyran är 100:- per timme och 600:- lunch till lunch.  Bifogat finns att ladda ner ett avtal med policy och instruktioner. Skriv ut avtalet och lämna till Leif Andersson.

Det är GBIs ambition att skapa nya mötesplatser och tillhandahålla lokaler för bygdens lokala utveckling. Vi hoppas att Vi är många som ser möjligheterna med denna fina stuga.

Kontaktperson är Leif Andersson, ordförande i GBI.