Grängesberg

Grängeberg gruvområde
 

Församling:
Grängesberg församling

Byggnadsminnen:

Ekomuseum Bergslagen

 


Topografi:
I skogarna en och en halv mil sydväst om Ludvika och strax norr om Hörkensjöarna ligger Grängesberg. Bebyggelsen som ligger spridd på tre områden väst, öst och norr om gruvan, är av ungt datum, från sekelskiftet och framåt. Västra delen innehåller de till gruvan hörande byggnaderna och malmbangården samt bostäder och bolagets administrationsbyggnader. I öster ligger, förutom bostadsområden, samhällets service och cenrala funktioner. Ett egnahemsområde från 1900-talets första decennier dominerar i norr. Fem beyggelsemiljöer har klassats som riksintressanta för kulturmiljövården. Det är på västra sidan.

Kulturhistoria:
Lägenhetsmuseum, Arbetarbostäder, Engelska radhus, mitt i Grängesberg. Under expansionen av Grängesbergs samhälle i slutet av 1800-talet behövdes bostäder för gruvarbetare, som strömmade till från hela landet. Samhället växte mycket snabbt och tredubblade sin befolkning på tio år. Bostäderna bestod till största delen av enkla baracker där 20 arbetare bodde i logiment. Det blev nödvändigt att bygga drägliga bostäder. Då byggdes de båda bruksgtorna Källfallet (1896) och Stora Hagen (1898). Historiskt sett knöt husen an till den gamla brukstraditionen i Bergslagen. Nytt var den kvadratiska formen samt att var och en av de fyra lägenheterna hade egen ingång enligt engelsk modell. Framgången med husen medförde att de blev förebilder för arbetarbostäder i hela landet.

Källor:
www.ekomuseum.se/besöksmål. Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex).