Byadokumentation

Under tiden augusti 2003-mars 2006 drevs projektet:Open Horizon

 

med syftet att söka långsiktigt hållbara lösningar för att bibehålla det öppna odlingslandskapet.
Ett av projektets delområden var att inventera vilka bymiljöer samt värdefulla åker- och betesmarker som fanns i Ludvika kommun vid denna tidpunkt, för att skaffa en referens inför framtiden.
Olika miljöer har dokumenterats i ord och bild. Resultatet återfinns i denna byadokumentation.

Bilderna i byadokumentation är tagna av projektledaren Jan-Bertil Norling.