Om GBI

Syftet av Grangärdebygdens Intresseförening

 • att verka för en positiv anda, framtidstro, öppenhet och sammanhållning i Grangärdebygden.
 •  att främja hållbar utveckling av bygden genom konkreta och smarta insatser för miljö och klimat
 •  att medverka till hållbar utveckling av bygdens företag så att fler arbetstillfällen skapas
 • att fördjupa arbetet med integration och inflyttning.
 •  att främja den lokala och sociala servicen.
 •  att slå vakt om och lyfta fram vårt unika natur- och kulturarv.
 •  att värna om och utveckla en attraktiv och hållbar boendemiljö och kreativa utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar
 •  att vara remissinstans för alla frågor rörande Grangärdebygden

 

Vad gör GBI idag?

 • Arbetar för att vara remissinstans för frågor som rör bygden.
 •  Representerar bygden i projekt tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och andra aktörer.
 •  Arbetar med frågor som rör bygdens service och utbud.
 •  tar initiativ till infrastruktursatsningar, till lokala servicelösningar och projekt som styrkar utveckling av en attraktiv och hållbar boendemiljö.
 • Ger ut lokalbladet Byrundan med 10 nummer per år, som delas ut med Posten i ca 2 800 exemplar. Den finns även att hämta på olika platser.
 •  Ansvarar för, sköter och uppdaterar bygdens fem infartsskyltar.
 •  Samordnar Grangärdebygdens vecka och håller kontakter med olika aktörer, kommunen, turistbyrån mm.
 • Anordnar Barnens Grangärdedag.
 •  Ordnar julmarknad tillsammans med bygdens aktörer och lokala företag.
 • Samverkar med byalag, föreningar och företag.

För att veta mer om vad GBI står för, tar gärna del av Grangärdebygdens utvecklingsplan 2015-2018 nedan.

Bli medlem

VAR MED OCH PÅVERKA – BLI MEDLEM I GBI!

Årsavgift 2019:

 • 125 kr för enskild medlem
 • 175 kr för familj
 • 200 kr för föreningar
 • 200 kr för företag.

BETALA GÄRNA TILL VÅRT BANKGIRO 5674-4634. Glöm inte att ange namn och adress.

För mer information kontakta oss.