Dialogmöten – Hållbar vindkraft i Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarnas län inbjuder till dialogmöte:

Hur får vi elen att räcka till? – Hållbar vindkraft i Dalarna

År 2040 har Riksdagen beslutat att Sverige ska ha 100 procent
förnybar el. För att nå det målet måste vi bland annat öka
vindkraftsproduktionen. Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder därför in
länets aktörer för att kartlägga och diskutera hur en hållbar
vindkraftsproduktion i Dalarna kan se ut.

Mötet är det första av flera dialogmöten där vi vill diskuterar en hållbar
energiproduktion med dig.

Inbjudna: Naturskyddsföreningar, Ornitologiska föreningar, Friluftsfrämjandet, kommunernas friluftsansvariga och landsbygdsansvariga, hembygdsföreningar, intresseföreningar, Hela Sverige Ska leva-lokalgrupper, jakt, besöksnäring, näringsliv m.m.

Plats och tid:
Mora, Folkhögskola Onsdag, 8 maj 2019, kl 19:00 – 21:30
Borlänge, Fornby Fhs Torsdag, 9 maj 2019, kl 19:00 – 21:30
Falun, Staberg: Tisdag, 14 maj 2019, kl 19:00 – 21:30
Ludvika, skola i Saxdalen: Onsdag, 15 maj 2019, kl 19:00 – 21:30
Mora, Färnäs bygdegård: Torsdag, 16 maj 2019, kl 19:00 – 21:30
Hedemora, Paulusgården: Tisdag, 21 maj 2019, kl 19:00 – 21:30

Anmälan via länken: Via Länsstyrelsen.se/dalarna: kommande händelser
Kontakt och frågor: Jakob Ebner, jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Programmet finns att ladda ner nedan.