Öppet hus avs. Ekoby Bysjöstrand – på lördag 1 december kl. 14.00 – 16.00

Ekoby Bysjöstrand – Kom och se hur det kan se ut!

 

Planering för Bysjöstrand

Är ni intresserade av att se hur boendet vid Bysjöstrand kan se ut?

Varmt välkomna till Öppet Hus och ta del av hur ett boende skulle kunna se ut vid Bysjöstrand och den Ekoby som GBI och Ludvika kommun nu jobbar för att förverkliga.

Vi bjuder till adventsfika lördag den 1:dec i Sockenstugan Grangärde 14 – 16.

Ta gärna del av mer information genom att tar kontakt med Lisa Fröbel eller Per Skoog

Förenings- och företags dialog – på lördag 1 december kl. 16.30-18.00

Förenings- och företags dialog med aktiva lokala företag och föreningar i Grangärdebygden!

Vi vill öppna för bredare samarbeten kring arrangemang och verksamhet som genomförs i våra byar.
Vi ser gärna att en eller fler från Er förening/företag kommer och påbörjar detta samtal, ihop med GBI, på lördag den 1 december kl. 16.30-18.00 i Sockenstugan Grangärde.

 

Välkomna!

Behåll Kossorna – Manifestera med oss onsdag 21 november kl.14.00-15.00

 

Vi uppmanar alla att ihop med oss, samlas vid Ko-hagen (Stakheden, Nyhammar) för att visa vår beslutsamhet med att fortsätta utveckla betesverksamheten.
Vi hoppas på en stor uppslutning och medial uppmärksamhet.
– Kom du också och ta med alla kompisar!!

Vi kommer att få höra lokala röster uttrycka sina argument och förhoppningar om att verksamheten ska få fortsätta. Per Skoog har för GBI författat ett dokument som ger bakgrund, fakta och vision om våra betesdjur. Ta gärna del av dokumentet.

 

Kommunala kossor ska avvecklas 2019 – GBI söker dialog med Ludvika’s nya ’majoritet’

Ludvikas betesdjur, kossorna, riskeras att avvecklas under 2019. Bakgrunden är att politikerna tror sig spara 1,8 miljoner sek om man stänger ner verksamheten. Detta är ett oerhört kortsiktigt och ensidigt tänkande och ett dumt beslut.

Mervärdet med satsningen kring kommunala betesdjur har verkligen skapat positiva effekter på så många områden. För att bara nämna några; fantastiskt matkvalitet till äldre på äldreboenden, ny kunskap i våra offentliga kök kring mathantering och omhändertagande av större styckningsdelar, stort engagemang och involvering från barn i förskolor och skolor i verksamheten, slyröjning och unika möjlighet till öppna landskap, kolbindning och bättre jordkvalitet samt så mycket mer. Det ska också framhållas det ökade intresset från lokala entreprenörer och organisationer att satsa på lokal matproduktion och ökad djurhållning i Grangärdebygden. Detta som ett direkt samarbete och följd av den kommunala satsningen och den kompetens som byggts upp i kommunen de senaste åren.

Nu vill den nya majoriteten med Socialdemokrater, Moderater, Liberaler och Kristdemokrater snabbt klubba igenom en illa förberedd budget där både lokal partidemokrati och Ludvikas förvaltningar inte fick möjlighet komma med synpunkter.

Vi vill att politikerna tänker om och omformulerar förslag till beslut på kommande Kommunfullmäktige den 26 november. Det idag liggande förslaget om avveckling av verksamheten bör omformuleras till en översyn under 2019, där dialog och samarbete ska ske med lokalt intresserade aktörer om hur denna viktiga verksamhet kan få hållbara förutsättningar att verka på längre sikt.

Det är vår förhoppning och övertygelse att vi då kan hitta lokalt entreprenöriellt intresse och lokalt engagemang kring denna verksamhet som kan garantera fortsatta betande kor på våra åkrar, öppna landskap och lokalproducerad giftfri mat. Ni kan stödja detta initiativ genom att skriva under en namninsamling som pågår på FB via denna länk.