Dagkarlsbo – Dagkarlstorp

Församling:
Ludvika församling

 

 


Topografi:
Byn St Dagkarlsbo är belägen 4 km söder om Ludvika Stads centrum efter Malingsbovägen vid sjön Haggen.

Kulturhistoria:
Hur gammal byn är? Ja vem har svaret, byn är belägen vid ett vackert och fiskrikt vatten som har förbindelse med andra sjösystem, så den är säkert mycket gammal, finns svaret kanske i den stenkrönta jordkullen vid Sarestäppan? Ur töcknen har två bergsmän stigit fram: Anders Dagekarl och Joenn Björnsson i Dagkarlbo byn inom Norrrbärke socken år 1571, de beskattades till Älfsborgs lösen. Nalkas man Dagkarlsbo från norr, så möter vi vägskylten Björkliden, det är 6 gårdar till större delen uppbyggda på mark inom Dagkarlsbo gräns. Bruksgården St D 2, tidigare i Ludvika Bruks ägo såldes omkr 1900 till Olof Forsberg, som var rättare åt patron Roth. St D 3:1, nämndemansgården, med dess röda gavel syns på kullen till höger, fint bevarade 17-1800-tals längor och mot söder ekonomibyggnaderna ovanför den halvrunda gråstensmuren, förr platsen för tröskvandringen. Släktgård. Vid vägskälet Gatukilen, går den högra gatan upp till Per Ers, St D 13:1, där 4:e generationen är i fullt arbete med djur och gård. Den vänstra gatan från Gatukilen går ner till Spelmansgården St D 5:1, släktgård sedan tidigt 1700-tal. Bergsmansgården ligger bakom ekonomibyggnaderna som nyttjas för full drift på gården. Karl Jans, den lägre byggnaden, med sina uthus i söder, ligger också vid den gamla bygatan. Inom detta område har bergsmän och bönder format, vårdat och bevarat mycket av gammal fin kultur. Ur släktgårdarnas gömmor kommer månghundraåriga berättelser fram, ibland sirligt präntat, ibland nedtecknat i en sliten notesbok med darrig gammelmans hand, eller ur minnets gömslen – för den som ger sig tid att lyssna.

Källor:
Marnäs-Posten, Ludvika Gammelgårds Nyheter, nr 20, mars 1986. Utgiven av Ludvika Hembygdsförening.