Gräsberg – Gräsberg’s gruvor

Församling:
Ludvika församling

Lokal Intresse A kulturmiljövården:

 


Topografi:
Gräsbergs by är belägen nio km norr om Ludvika i närheten av Gräsbergs forna gruvfält. Själva byn ligger i en dalgång och Malån, som mynnar i Malsjön, rinner genom byn vidare ner mot Persbo. Det är lätt att hitta spåren efter gruvdriften i byn, t.ex. kan man se hjulhusruiner och kanalsystem. Delar av byn är beväxt med skog med tillhörande föryngringsytor. Följer man den äldre Gräsbergsvägen så finner man bl. a. ett gammalt soldattorp från 1700-talet med tillhörande äng och uthus. Lite längre fram i byn står husen som en gång innehållit både affärer, post och café och i en hage går två hästar och betar. Riksvägen är naturligtvis asfalterad men delar av byns vägar är fortfarande grusbelagda. Marken i Gräsberg är mycket järnrik.

Kulturhistoria:
Den första bosättningen i byn hör samman med gruvdriften. Gräsbergs gruva är en av traktens äldsta och omtalas redan år 1624 i en berättelse av konstmästaren Nils Jönsson. I mitten av 1700-talet bearbetades gruvfältet inom 14 särskilda utmål. Gruvan lades ned 1907-1909. Efter detta fortsatte troligen gruvarbetarna att jobba i intill liggande gruvor och bo kvar i Gräsberg. I början av 1900-talet fanns det flera affärer, post och skola. De flesta av dessa hus finns kvar idag, men är övertagna som privata bostäder. Gräsbergsbryggeri, idag nedlagt, var känt bl. a. för sin goda svagdricka och Gräsbergs snickeri har t.ex. varit med och tillverkat kyrkbänkar åt Ludvika Ulrika kyrka. I nutid finns t.ex. företaget LW-pall som tillverkar lastpallar.

Källor:
Ulla Ahlström, Gräsbergs Byalag 2004. Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex).