Räfsnäs

Församling:
Ludvika församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 


Topografi:
Invid sjön Haggen, söder om Ludvika ligger Rävsnäs, ett f d ålderdomshem. Stora marker mellan sjön och den parallell gående landsvägen har under lång tid hävdats genom åkerbruk, slåtter och bete. Jordbruket är numera nedlagt, betet upprätthålls delvis genom behovet av bete för ridhästar. Landskapet har en vacker formation eftersom det böljar fram och tillbaka. En bäckravin bildar en av svackorna. Marken som inte är uppodlad är blockrik. Under resan med bil till Räfsnäs har man nästan hela tiden utsikt över den långsträckta sjön Haggen. På andra sidan stiger skogslandskapet, vilket ytterligare förstärker landskapet.

Kulturhistoria:
I Rävsnäs uppges fordom ha legat en by. Under slutet av 1800-talet byggdes här ett fattighus, som strax brann ner. I dess ställe uppfördes ålderdomshemmet 1928. Barnhemmet intill är från 1908. Dess funktion övergick senare till sjukstuga för åldringar. Likboden låg strax bakom. Våldsamma personer förvarades i det nu ombyggda trähuset intill magasinet. Rummen var byggda som celler. Dörrarna var förstärkta och kunde endast öppnas utifrån och fönstren hade tjockt okrossbart glas. Utevistelse skedde på en rastgård intill. Rävsnäs var en självförsörjande gård. Åldringarna jobbade allt efter ork i jordbruket. På Rävsnäs fanns hästar, kor, grisar och höns. Marken gick utmed hela viken. Där såddes havre, råg, korn och vall i växelbruk. Dessutom odlades mycket potatis, som även såldes till lasarett och stora delar av Ludvika. I anslutning till hemmet låg en trädgård med hallon, vinbär och körsbär. Mjukt bröd bakades en gång i veckan medan knäckebröd gjordes i stan av från Rävsnäs inlämnad råg. Rävsnäs tillhör idag Ludvika kommun. Förutom ridskolans del används anläggningen för uthyrning och fritidsverksamhet. Den tidigare betesmarken hålls öppen genom buskröjning. Åkermarken slås som hö.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad)