Pärlby

Församling:Pärlby
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Gården Pärlby är belägen på västra sidan av sjön Saxen i nordvästra delen av gamla Grangärde socken. Namnet Pärlby är en förvanskning från ursprungliga ”Pellby”, som torde härleda från mansnamnet Pelle = Per. Det präntades först långt in på 1700-talet men har aldrig anammats av bygdens folk. ”Pellby” är än idag det gängse namnet hos grangärdefolket. Pärlbys monumentala stilbyggnader berättar en historia av allmän social karaktär med anknytning till hela Grangärdebygden.

Kulturhistoria:
Pärlby har gamla anor och finns omnämnd redan 1675. Platsen var från början en fäbod, ägd av prästerna i Grangärde. Det skulle dock dröja ända fram till 1740-talet innan man här fick bofast befolkning. Den förste som byggde här var Andreas Fahlander, son till den avsatte prästen Johan Fahlander i Grangärde. Johan Fahlander var delaktig i Dalaupproret och fängslades. Pärlby var sedan under en lång följd av år en jordegendom med flera olika ägare. Från och med 1878 blev så gården fattighus och senare ålderdomshem ända fram till 1948. Pärlby blev nu annex under Säters Sjukhus. Under hela denna tid nyttjades jordbruket under gården. Efter tiden som sjukhus fungerade Pärlby på 1980-talet som flyktingförläggning. Numera finns här en modern inspelningsstudio.

Källor:
Kulturvårdsprogram Grangärdebygden 2001. Grangärde Kyrkoarkiv. Grangärde Häradsrätts domböcker. Skifteshandlingar och kartor från Storskiftet och Laga Skiftet.