Predikstolen

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Natura 2000:
Areal: 32 ha

Riksintresse naturvård:

 


Topografi:
Hög bergsbrant med utvecklad talus och omgivande naturskog. Predikstolen ansluter till naturreservatet Tansväggen i Gagnefs kommun. Sydväxtflora och naturskog. Utsiktspunkt.

Källor:
Översiktsplan för Ludvika kommun, Natur- och friluftsområden, Bilaga 3, S. 160
Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26, §143
Laga kraft 2013-09-25.