Ställberget

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Egnahemsbebyggelse utmed gamla landsvägen, (Ställbergsvägen), som sträcker sig från Torget i Nyhammar över Kanalen med sågverksområdet i sydväst och den nedlagda järnvägen i nordöst. Egnahemsområde med välskötta trädgårdsodlingar utan omgivande odlingsmark signalerar en yngre tillkomsthistoria utan bondeagrart ursprung. Källor: Kulturvårdsprogram Grangärdebygden. 2001. T Ljung. Strövtåg i Ludvika. Natur och kulturhistoria i tre bergslagssocknar. Grangärde Kyrkoarkiv. Grangärde Häradsrätts domböcker. Skifteshandlingar och kartor från Storskiftet och Laga Skiftet. Gårdsarkiv.

Kulturhistoria:
Ställberget är i söder utbyggt från Sköttänge, medan de centrala delarna har anknytning till Kilåsen. Den första bebyggelsen uppstod i relativt sen tid, nämligen först mot slutet av 1700-talet. Det var en Anders Matsson från Östanmyra som påbörjade uppodlingen och slog sig ner här. Denna första nedsättning var belägen längst i norr, nedanför nuvarande vägkorsningen mot Saxhyttan-Nyhammar. Platsen är dock övergiven sedan slutet av 1800-talet. Det var ungefär vid denna tidpunkt som den nuvarande bebyggelsen på Ställberget uppkom. Södra delen av byn är utbyggd från Sköttänge. Jordbruket förefaller aldrig ha haft någon framträdande roll i byn, utan man kan här istället notera ett antal hantverkare och andra näringsidkare. Byn är fortfarande tämligen stor med ett tjugotal gårdar.

Källor:
Kulturvårdsprogram Grangärdebygden. 2001. T Ljung. Strövtåg i Ludvika. Natur och kulturhistoria i tre bergslagssocknar. Grangärde Kyrkoarkiv. Grangärde Häradsrätts domböcker. Skifteshandlingar och kartor från Storskiftet och Laga kiftet. Gårdsarkiv.