Bringsjöberg

Församling:Bringsjöberg
Gränge-Säfsnäs församling
Lokal Intresse A kulturmiljövården:

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 0,3 ha

 


Topografi:
Bringsjöberg är en finnby med anor från 1600-talet. Den sträcker sig från Trollberget i norr till Bringsjön i söder. Här finns ”mana” som är en hög svedjeås som fortfarande brukas och hålls öppen. Från Trollbergets utsiktsplats (ca 400 m) kan man njuta av en vidunderlig utsikt över de oändliga skogsmarkerna.

Kulturhistoria:
Bringsjöberg hör till de gamla finnbyarna, med anor från 1600-talet. Under främre delen av 1600-talet slog den förste kände bebyggaren Nils Mattson sig ner i Bringsjöberg. Dennes släkt bor ännu kvar i byn. Under 1720-talet blev finnarna som på så många ställen daglönare åt bruken. Bringsjöfinnarna kolade åt Björnhyttan och slog om sommaren sitt hö på myrarna väster om byn. Fram till 1985 betade nötkreatur i byn. Idag finns inte några djur kvar i hagarna. Monica Larsson, Bringsjöberg.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen) Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för ulturmiljövård.1990. (Provex). Hermansson, J.O. 2000. Naturvårdsobjekt i Ludvika kommun. (Ej publicerad) Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.