Torsberg

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Torsberg är en gammal bondby som ligger i närheten av Norhyttan, intill sjön Burängsbergs Saxen.

Kulturhistoria:
Åkerbruket är mycket gammalt. Marken röjdes från stubbar och sten. Det blev åker, men det förekom också odling i skogen. Detta jordbruk kallades för skogsbruk. När skogen så småningom fick sitt värde blev det skogsbruk för skogen. Massodling var ett kapitel för sig. I slutet av 1700-talet odlades kärret utanför stuga upp till åker. Det var tidigare så blött så att det användes till blötläggning av hampa. Hampa (cannabis sativa) användes till grövre textilier, nät och linor. Det här kärret vittnar också om varmare och torrare klimat. På ett djup av fem dm kan man hitta hasselnötsskal och ekstubbar. På 1800-talet och en bit in på vårt sekel användes stora områden omkring byarna till hackslåtter. Det var bördig mark, obruten oftast för stenig för att kunna odlas till åker. Gräsväxten var riklig, och med tiden utvecklades en rik flora, som gav allsidig kost åt kreaturen. Benämningen såsom sloge, hackslåtter och täkt förekom men även rönning. Här i Torsberg har vi Öster tägten och Väster tägten. Gårdar och ställen har även fått sitt namn härav såsom Tägtas, Slogfallet, Pilliso rönningen m fl.

Källor:
Gränge nr 20 1989 och nr 25 1994.