Rifallet

Församling:Rifallet
Gränge-Säfsnäs församling

 

 

 


Topografi:
Rifallet är en av Grangärdes mer okända finnbyar, trots att den hör till de större. Ett tiotal gårdar ligger strödda längs den flacka manen. De gamla ängarna längs sluttningarna har som vanligt blivit lövskog, men längs mana hålls en hel del åker öppen. När man nalkas byn imponeras man först av den jättestora aspen vid vägskälet och därefter av den ståtliga byskolan. Denna skola uppfördes vid sekelskiftet av timmer från den rivna herrgården i Ulriksberg. För att finna byns övriga sevärdheter måste man undan ett stycke från byvägen. Vid gården på östkanten av mana ligger finnmarkens vackraste trädgård, med många gammaldags trädgårdsblommor och en stor fläder! Vid byns sista gård i norr ligger därtill en mycket välbevarad liten ria i en björkdunge, timrad 1839. Manarna som finnarna byggde på, ligger över högsta kustlinjen och har därför inte fått sina finjordar urspolade av havet. På åsen vid Rifallet kan man till och med finna en liten flygsandsförekomst. I de gamla lindorna vajar luddhavrets glänsande vippor och än kan man också finna en och annan brudsporre här i gräsmarken.

Kulturhistoria:
Strax öster om Rifallet har Lövfallsbergets skogvaktartorp legat. Detta är en kuslig plats. Granskogen står skiltvakt som svart vägg, mot vilken det spökvita skelettet av vårdlönnen avtecknar sig. På täkten trotsar dock ännu några av finnmarkens ståtligaste häggar glömskan, den grövsta med en omkrets på över tre meter. I den näringsrika sluttningen ned mot vägen finner man en ovanligt välväxt blandskog, med inslag av 200-åriga tallar. Här växer högörter som skogssallat, tolta, trolldruva och kransrams. Gott om död ved är det också och hela området skulle förtjäna att bli naturreservat, så ovanlig som så här gammal bördig granskog är. Efter stigen mot Aspfallet kan man i en myr beundra en omsorgsfullt stenlagd brobank över till en uppodlad liten ås, där nu en vägg av unggranar hedrar ärjemarksbrukarens mödor.

Källor:
Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika – Natur- och kulturhistoria i tre Bergslagssocknar. Ludvika kommun.