Gäddsjöberg

Församling:Gäddsjöberg
Gränge-Säfsnäs församling

Ängs & Hagmarksinventering:
Storlek: 0,2 ha

 


 

Topografi:
Söder om Säfsnäs – Fredriksberg ligger det höga Gäddsjöberget, på vars sluttningar små finnbosättningar etablerats. Med vid utsikt över den väldiga Lisjön ligger på nordslutningen en liten gård, invid vilken en liten hackslog ännu slås. Den ursprungliga staggheden har tack vare några års trädskugga bitvis övergått i rished eller skogsnävadominerad och artfattig mark. Ormrot och stagg dominerar de finare delarna.

Kulturhistoria:
På Gäddsjöberget har finntorp funnits sedan 1724, osäkert dock om detta torp är så gammalt. Sedan djurhållningen upphörde på 1960-talet har markerna på Gäddsjöberget lämnats åt sitt öde. Tack vare lieslåtter och nyss utförda röjningar äger floran i denna sista lilla rest dock goda förutsättningar att fortleva.

Källor:
Dalarnas ängar och betesmarker. Länsstyrelsen Dalarna. Miljövårdsenheten 1993:1 (Innehåller ängs- och hagmarksinventeringen)