Gravendal-Hammare

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

Ekomuseum Bergslagen


 

Topografi:
I det lilla brukssamhället Gravendal ligger ett vackert byggnadsverk nämligen Gravendals Räckhammare, en återuppförd räckhammare.

Kulturhistoria:
Det var här i Gravendal som det började år 1721. Det var mer eller mindre en slump att bruket Gravendal kom till. Sebastian Grave, brukets grundare, var enligt sägnen på väg till Elvhöjden för att undersöka en järnmalmsfyndighet och då han passerade södra delen av Säfsen fann han vid Skärsjöns utlopp ett lämpligt vattenfall för en bruksanläggning. Han fick bergskollegiets tillstånd att uppföra ett järnbruk. 1700-talet drevs järntillverkningen upp till drygt 300 ton per år. Sin glanstid upplevde Gravendal på 1800-talet. I mitten av seklet hade man fyra hammare och sedermera fem. År 1850 beviljades Gravendal oinskränkt smidesrätt och man kunde utöka produktionen väsentligt. Utbildningen skedde vid bruken av mästare. När mästersmeden Peter Hellsing i Gravendal under 1820-talet utbildade 4 söner blev han föremål för en smickrande uppmärksamhet brån bruket. När Gravendals bruk anlades 1721 visade det sig vara omöjligt att få tag på kunnig personal, man rekryterade personal från Rämen, Gåsborn och Hällefors. Härom vittnar namn som Herou, Hybbert och Rodin (vallonnamn). Då smedyrket skulle gå i arv från far till son så var år 1862 70 % födda inom Säfsen.

Källor:
Gränge nr 19 år 1989.