Tybyn

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

 

 


Topografi:
Tybyn – Amazonernas by ligger nv om Fredriksberg vid Liälvens nedre lopp.

Kulturhistoria:
Den förste som bosatte sig här var Lars Pasainen från Kvarnberget, till vilken by området hört och brukats som fäbod. Första torpet anlades 1674 och skattlades 1682. Det köptes av Anders Börjesson, Torjel kallad, från Sävsjön i Hällefors socken. Torjel var av svensk härkomst, men hustrun ”pur finska”. År 1699 är sonen Hans Andersson skriven för torpet. År 1726 är två finntorpare omnämnda, Hans Anderssons son, Mats Hansson och Mats Andersson. Det var på denna gård som Maria Hindersdotter ”Amazon” bodde när hon gjorde sin böneskrift till Kungen år 1773, där hon förde Ty-finnarns talan och klagade på Gravendals bruk, dels för att de måste köra sina träkol till Gravendal i stället för till Annefors, som låg mycket närmare, dels att de måste skaffa sina varor och förnödenheter genom bruket och inte kunde handla från Filipstad eller Nora som de förut gjort och där det var billigare, (Tyfors bruk köpte gården 1845 av dess dåvarande ägare Hindrik Jansson). I och med att ett nytt bruk, Tyfors, anlades 1790, utökades gårdarnas antal till sex och nu under 1990-talet återstår fem gårdar. Torp 5 och 6 är rivna. På torp 6 bodde Bisen, Anders Matsson, f 1767. Han skulle ha varit en stor trollkarl och kunnat runor. Gården revs i slutet på 1800-talet och låg på den mark som nu tillhör torp 7. Under 1800-talet uppförde Tyfors bruk torpen Röälvsbacken, Tätsnåret och Lillhöjden, men de är alla rivna. Berget, nr 10, byggdes 1940 av Hällefors AB som vaktmästarbostad och matsal för arbetare.

Källor:
Häftet Säfsen Finnbyar årg 1997, utg av Säfsnäs Fotodokumentation