Strömsdal

Församling:Strömsdal
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 


 

Topografi:
Strömsdal ligger i en kuperad, lummig dalgång intill Hyttsjön. Omgivet av höjder i alla väderstrecken. Hyttsjön har avrinning till den närbelägna Svansjön och vidare till sjön Mången i Hällefors kommun. Vid Hyttsjöns utlopp byggdes hyttan som gav arbetstillfällen i c:a 200 år. Byggnaderna härrör till större delen från 1800-talets slut och var då flerfamiljs hus. Byggnadsmaterialet är i hela området av trä och slaggtegel. Som minnen från bruksperioden finns också smedjan, en dagkarlsstuga och herrgården kvar.

Kulturhistoria:
Strömsdal är ett av de fem Säfsnäsbruken. Hyttan i Strömsdal uppfördes 1727 för att tillgodose Gravendals bruk med tackjärn för sin stångjärnsframställning. År 1737 delade Sebastian Grave, grundaren, och Hans Olsson Ström, finansiären, upp bruken. Ström fick på sin lott de båda bruken Gravendal och Strömsdal, som blev Gravendalsverken. Ströms arvingar ägde och utvecklade bruken fram till aktiebolagsbildningen 1875. År 1728 anlades ett stålverk. En råstålsmedja placerades i anslutning till hyttan och en garvstålsmedja uppfördes vid Brittälven. Tackjärnet till ståltillverkningen kom från Gåsborn. Grängesmalmen, som smältes i den egna hyttan, var för fosforrik för att vara lämplig för stålsmide där en god kvalité eftersträvades. Stålsmidet flyttades till Tyfors i början av 1800-talet p g a kolbrist. Strömsdals verkliga utveckling tog fart i och med att Säfsnäsverken anlade en järnväg mellan Hörken och Fredriksberg under 1870-talet. Brukets blomstringsperiod varade till 1909 då arbetet vid hyttan lades ner. Verksamheten vid de övriga industrierna upphörde innan 1920-talets ingång. Strömsdals avfolkades så småningom. Skogsarbetare och pensionärer befolkade det förr så livfulla bruket. Idag finns här ett fåtal bofasta. Under sommarsäsongen lever bruket upp och det tillsammans med den vackra naturen ge besökare rika tillfällen till rekreation.

Källor:
Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun. Program för kulturmiljövård.1990. (Provex). Ekomuseum Bergslagen, Säfsnäs hembygdsförening