Styggens stuga

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

Lokal Intresse B kulturmiljövården:

 


Topografi:
Säfsnäs socken. Invid vägen mellan Fredriksberg och nås samt strax NO om Frösaråsen ligger ensligt i skogen Styggens stuga. Huset är placerat på en höjd, som på nordsidan omges av våtmarker. Själva platsen vid stugan är röjd samt beväxt med gräs och enstaka löv- och barrträd. Styggens stuga är ett litet timrat hus med vedtak, byggt med spismuren mot en stor sten. Stugan, som består av ett litet rum, är renoverad. Huset har två fönster och en ny dörr. Till huset ansluter tillbyggnader av sentida karaktär utförda i gråbehandlad lockpanel och snedställda brädtak. Sådana tillbyggnader har dock funnits en gång. Enstaka grundstenar och stockar visar var ladugården stod. Av jordkällaren återstår en ruin. I Sollabäcken, som rinner i kanten mellan våtmarken och boplatsen, togs dicksvattnet

Kulturhistoria:
”Styggen” – vars dopnamn var Karl Johan Persson född 1828 i en liten stuga i Frösaråsen, norr om Fredriksberg i Ludvika kommuns västra finnmark. Egentligen kallades han för ”Snygg” då han som soldat tjänstgjort som indelt vid Dalregementet. Han ansågs vara en ovanligt snygg och reslig karl, vilket även foton från den tiden bekräftar. Karl Johan var känd för att kunna ”ställa ont” på folk när han så ville. P g a detta så kallades han för ”Styggen”.

Källor:
Gränge nr 28 år 1997.