Tyfors

Församling:
Gränge-Säfsnäs församling

 

 


Topografi:
Tyfors är en gammal bruksort som ligger väster om Fredriksberg efter väg 245. Den monumentala herrgården står ännu kvar ovanför Räckardammen, med spånpanel och nationalromantiska detaljer i fornnordisk stil. Längs strömmen kan man se rester efter smedjorna, dammarna och kanalerna, men det fina badhuset på ön är borta. Den sedan länge övergivna herrgårdsparken är idag en spännande och artrik lövdjungel, där viss restaurering har inletts – springbrunnarna har till exempel nyligen återuppväckts.

Kulturhistoria:
Thyfors järnbruk anlades 1790 och smidde stångjärn i nästan ett sekel. Efter bruksdöden växte här ett stort sågverk och fler träindustrier upp. Vid förra sekelskiftet var byn en tätort med femhundra invånare. En liten järnväg med hästvagnar anslöt reden på 1890-talet Tyfors med Neva vid inlandsbanan. Den byggdes ihop med Säfsbanan redan 1910, men först under krigsåren började folk befordras här, då en krutfabrik hade byggts i Tyfors. Järnvägsbolaget hette Säfsnäsverkens Jernvägar, s v j.

Källor:
Ljung, T. 1998. Strövtåg i Ludvika. Vi från Thyn, utgiven av Ludvika Kulturnämnd 1982.